Večstanovanjska stavba v spodnji Kostrivnici

Leto: 

2021

Obseg del: 

projektiranje / nadzor