Rekonstrukcija notranjosti oš slivnica pri Celju

Leto: 

2022

Obseg del: 

projektiranje / nadzor