ŠPORTNO IGRIŠČE KS Ostrožno

Leto: 

2021

Obseg del: 

projektiranje