Prizidek k domu starejših Šentjur

Leto: 

2022

Obseg del: 

projektiranje / nadzor