Obnova historične fasade Celjski Dom / Obnova strehe, fasade in stavbnega pohištva Celjskega doma

Leto: 

2018

Obseg del: 

nadzor