Večnamenski objekt in parkirišča Nova vas – Šentjur

Leto: 

2021

Obseg del: 

IDP