Energetska prenova stavbe centralni bolniški objekt nove bolnišnice v Celju

Leto: 

2021

Obseg del: 

projektiranje / nadzor