EKIPA

mag. Jože Grobelnik

mag. ekon., inž. gradb.
Direktor

Jure Zupanc

dipl. inž. grad. (VS)

Tadej Renar

mag. inž. arh.

Rene Blažič

dipl. inž. arh. (UN)

Klemen Pregl

dipl. inž. arh. (UN)

Monika Rečnik

mag. inž. arh.

Maša Dimec

mag. inž. arh. urb.

Maša Šket

mag. gosp. inž.

Ines Deutsch da Silva

dipl. inž grad.

Rok Filipovič

inž. grad.

Barbara Par

poslovna sekretarka