Energetska sanacija OŠ Slivnica pri Celju

Leto: 

2018

Obseg del: 

projektiranje / nadzor