OSNOVNA ŠOLA ŠEMPETER

2018-11-15T13:05:04+00:00

OSNOVNA ŠOLA ŠEMPETER Lokacija: Šempeter v Savinjski dolini Obseg del: energetska sanacija, energetski monitoring Faza: PZI Leto: 2016 - Naročnik: Občina Žalec Osnovna šola Šempeter je sestavljena iz treh sklopov, prvi je bil zgrajen 1974, drugi 1984, zaradi prostorskih potreb pa je bila leta 1998 dograjena še večja telovadnica. V preteklosti je bila [...]