PODRUŽNIČNA OSNOVNA ŠOLA BLAGOVNA

2017-08-16T18:31:44+00:00

PODRUŽNIČNA OSNOVNA ŠOLA BLAGOVNA Lokacija: Proseniško Obseg del: energetska sanacija, nadzor Faza: PZI Leto izvedbe: 2015 Naročnik: Občina Šentjur Celoten kompleks osnovne šole sestavljajo stara šola in prizidki iz različnih obdobij. Projekt energetske sanacije je hkrati omogočil poenotenje izgleda celotnega objekta. Za projekt, ki je zajemal izdelavo toplotno izolacijske fasade, izolacijo podstrešja ter [...]