POSLOVNI OBJEKT P

2017-08-16T18:23:01+00:00

POSLOVNI OBJEKT P Lokacija: Mozirje Obseg del: rekonstrukcija, racionalizacija, nadzor Faza: IDZ, PGD, PZI, PID Leto izvedbe: 2017 Naročnik: zasebni Investitor se je odločil, da bo obstoječo stanovanjsko hišo iz leta 1965 preuredil v sodobnejšo trgovsko stavbo in stavbo za storitvene dejavnosti. Prvotna idejna zasnova je predvidevala rekonstrukcijo obstoječega dela, dozidavo notranjega stopnišča [...]