OŠ SLIVNICA PRI CELJU

2018-11-26T10:06:22+00:00

OŠ SLIVNICA PRI CELJU Lokacija: Gorica pri Slivnica Obseg del: arhitektura, nadzor Faza: IDZ, PZI, PID Leto: 2016 - 2018 Naročnik: Občina Šentjur Foto: Vid Palčnik Osnovna šola Slivnica pri Celju je ena izmed osnovnih šol v Občini Šentjur. Celoten kompleks je sestavljen iz štirih objektov in dveh povezovalnih hodnikov. Na S strani se [...]

NOVA KNJIŽNICA IN SKUPNI PROSTORI OSNOVNE ŠOLE SLIVNICA PRI CELJU

2020-05-14T06:42:19+00:00

NOVA KNJIŽNICA IN SKUPNI PROSTORI OSNOVNE ŠOLE SLIVNICA PRI CELJU Lokacija: Gorica pri Slivnici Obseg del: rekonstrukcija Faza: IDZ, PGD, PZI Leto: 2016 - 2020 Naročnik: Občina Šentjur Zaradi pomanjkanja prostorov v osnovni šoli so uporabniki izrazili željo po preureditvi. Obstoječa zasnova omogoča izgradnjo nove medetaže, s čimer se pridobita dve novi učilnici. [...]